האגודה העברית למען ירושלים

קורותיה של 'האגודה העברית למען ירושלים' נזכרות בשולי המחקר ההיסטוריוגרפי, אך נשתמרו היטב במקורות הראשוניים לתקופה. אגודה זו אשר נשאה...