מתאים ל: כולם!
אורך ההרצאה: שעה וחצי
מועד: חודש כסליו (חנוכה).
מרצה: גרשון בר כוכבא
פרטים נוספים: 052-6071661
להרשמה לחצו כאן

הנושא: גבורה יהודית בימים ההם ובזמן הזה (הרצאה לחנוכה)
התוכן: במלחמות ישראל עומדים אנו מעטים מול רבים, ומנצחים! מה קורה בשדה הקרב? רעיון אמוני
עמוק וסביבו דוגמאות של מורשת קרב, בעיקר מימי החשמונאים ועד ימינו (הרצאה מלווה בשקופיות).

להרשמה לחצו כאן