תאריך: ההשתלמות התקיימה מוזמנים בפעם הבאה :)
שעות: 7:45
נקודת מפגש: גבעת צרפתית ירושלים
מדריך: עזרי רקנטי
פרטים נוספים: 052-6070043 רביד