תאריך: ההשתלמוית התקיימו מוזמנים בפעם הבאה :)
שעות: 9:00-17:00
מדריך: ד"ר יורם אלמכיאס\עזרי רקאנטי