תאריך: ההשתלמות התקיימה - מוזמנים בפעם הבאה :)
שעות: 8:30-16:00
מדריך: מאיר דנא פיקאר
פרטים נוספים: מתוכננת הליכה רבה - הצטיידו בהתאם!
להרשמה

עם תחילת חודש אייר, נצא ללמוד על מלחמת ששת הימים שבקרוב נציין 51 שנים להתרחשותה. נלמד עלהרקע למלחמה, על ההכנות, על הלחצים מהעולם. נכיר חלק מהמקומות בהם נערכו קרבות קשים בין החטיבה הירושלמית ולוחמי הצנחנים ולבין הצבא הירדני. על הדרך נכיר את נושא הקו העירוני לעמקו ואת שכונות התפר עם סיפורי האנשים שגרו בהן. נתחיל את היום בארמון הנציב, המקום בו התחילה המלחמה בירושלים ונסיים צפונית לעיר העתיקה. מתוכננת הליכה רבה – הצטיידו בהתאם!

להרשמה