תאריך: ההשתלמות התקיימה מוזמנים בפעם הבאה :)
מדריך: פנחס בר חן וליאור שמידט