פרטים נוספים: midrasha@mhebron.org
02-9961311, 02-9961710
להרשמה

בר המצווה, היום בו מצטרף הנער לשושלת המופלאה של
עם ישראל, הינו יום מיוחד, בו אנחנו מזמינים אתכם להכיר
שושלת זו מקרוב.

במהלך הסיור נכיר אנשי רוח ואנשי מעשה שחיו בחברון
מתקופת האבות ועד ימינו אנו, ונתחבר לאותו כוח מופלא המלווה את עם ישראל
לאורך ההיסטוריה.
הסיור ייערך סביב ארבע דמויות ששורשיהן נטועים עמוק בעיר חברון ודרכם
נלמד את המידות והתכונות האופייניות לאותן הדמויות:
– אברהם אבינו – "איש החסד והכנסת האורחים" – דרכו נתבונן במידת
החסד ובחשיבותה לאדם הפרטי ולחברה.
– דוד המלך – "עדינו העצני" – נתבונן בשילוב המיוחד של גבורה, ענווה
ועדינות. נראה כיצד תכונות שבמבט ראשון נראות כחולשה, מעצימות את
האדם.
– הרב גורן – "נחישות והתמדה" – במשך כל שנות כהונתו הציבוריות, הרב
גורן החזיק בחזון עמוק שהתווה את דרכו בהטמעת שורשי העם היהודי
בצבא ובמוסדות המדינה.
– הרב לוינגר – "עשיה למען הכלל" – כתלמידו של הרב צבי יהודה, רואה
את עצמו הרב לוינגר כשליחו של עם ישראל כולו כשהוא מקדיש את
חייו להתיישבות בחברון וביתר נופי התנ"ך. נתבונן מהיכן מגיע הכח לפעול
ומהו כוחו של עם ישראל.

נער בר המצווה ייטול חלק בהדרכת הסיור. כשבוע לפני החגיגה, יגיע הנער
למפגש עם מדריכת מדרשת חברון, אשר תכין אותו להדרכה, ויחד יבחרו את
קטע ההדרכה בו ישתלב הנער ביום האירוע.
משך הסיור כשלוש שעות

 

 

להרשמה