תאריך: הכנס התקיים מוזמנים להצטרף בשנה הבאה.
שעות: 12:00
נקודת מפגש: הסעה תצא מבנייני האומה בירושלים בשעה 11:00
פרטים נוספים: עלות 50 ש"ח למשתתף תשלום בצ'ק או מזומן במקום.
הכנס מוכר כהשתלמות לרענון תו תקן מטעם אשכולות