לצפייה בהרצאות הכּנס לחצו על הקישורים:

.

הגטו היהודי בחברון-מבנה, מבנים ושרידים | ד"ר גרשון בר כוכבא

הייתי ממשחררי חברון במלחמת ששה"י | ד"ר אורי כהן

 זאב ייבין וחברון | ד"ר עופר שיאון,

אלוני ממרא אשר בחברון | הרב ד"ר מתניה בן גדליה

סיור בתל חברון של בית שני | נעם ארנון וד"ר דוד בן שלמה

סיור באלוני ממרא

קהילת הקראים בחברון | ז'אבו ארליך