תאריך: י"ד אלול ה'תשפ"א 22/8/21
שעות: 9:00-18:30
נקודת מפגש: אולם הוד מתנ"ס קרית ארבע

תכנית הכנס:

9:00 התכנסות ורישום

9:30 מושב בוקר:
ד"ר גרשון בר כוכבא, מדרשת חברון והמכללה האקדמית לחינוך אפרתה- בריכת הסולטן-האומנם?
ד"ר נעם ארנון, היישוב היהודי בחברון, מדרשת חברון- ממצאי מערת המכפלה- מבט מרחבי
מר צורי הולנדר, מנהלת מערת המכפלה: אולם יעקב הבלתי ידוע במערת המכפלה
ד"ר מרדכי קידר, מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן, האוכלוסיה הערבית במרחב חברון – מאפיינים סוציולוגים ותרבותיים

12:00-12:30 הפסקת צהרים

13:00 מושב צהרים:
גב' אסתר אזולאי, דוקטורנטית במחלקה למחשבת ישראל, אוני' בר אילן: הרב יהודה ביבאס והשפעתו על הגותו של הרב אלקלעי
ד"ר דבורה גלעדי, תלמידת פוסט דוקטורט, המחלקה ללימודי ארץ ישראל, בר אילן: סיקור מאורעות תרפ"ט בעיתונות היישוב ביחס לקהילת חברון
ד"ר יורם אלמכיאס, אוני' בר אילן, המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל, ומדרשת חברון- בני חברון במערכת תש"ח.

14:30 סיור בהדרכת ד"ר גרשון בר כוכבא: מפעלי מים בחברון – סבילים, בריכות, בורות והסודות שהם מספרים

הכנס יתקיים על פי הנחיות משרד הבריאות ולפי מתווה תו ירוק וחובת עטיית מסיכות