תאריך: יום רביעי ב' טבת 20/12
שעות: 10:00-15:00
ל

מיהודה המכבי עד בר כוכבא בעקבות לוחמי החופש בספר המדבר

סיור משפחות בנחל תקוע ומערת חריטון

10:00-15:00 יום רביעי ב' טבת 20/12

ל