פרטים נוספים: midrasha@mhebron.org
02-9961311, 02-9961710

התורה ניתנה לנו בהיותנו במדבר. כאשר חש יהודי את תחושות המדבר, הוא זועק למים. ואין מים אלא תורה.
סיור לילי בישימון מעניק אוירה של הליכת עם במדבר, מקום השראת השכינה. תוך כדי הליכה בלילה באווירה של צייה ושממה
נפתח הלב והמשתתפים בשלים יותר לקלוט מסרים נצחיים של עם הנצח. הסיור עובר בערוץ בראשיתי בעל גוון ירחי. הנקיקים
החשופים חושפים את המסייר לעוצמת הבריאה אל מול קטנות האדם, ובכך מפתחים אצלו את מידת הענווה. הסיור מלווה במוזיקה
חסידית, המתחלפת בהתאם לאווירה הרצויה בכל אחד משלבי הסיור. הגסטרונומיה )אוכל!( הינה גורם חיוני בהצלחת הערב. אנו
מטמינים מראש שתייה בין הנקיקים באמצע "שומקום". כדוגמת משה שהוציא מים מן הסלע אנו מוציאים … משקה קפוא מן הסלע.
הניסיון מלמד ששלב זה מהוה קפיצת מדרגה בטיול. באמצעות אמצעים פירוטכניים )זיקוקים ותאורות שונות( אנו ממחישים את יד ה'
הפועלת, משגיחה עלינו ) "עננו ה' עננו, עננו שתרד אש מהשמים!"( ומסייעת בידנו לשרוד את מדבר העמים. בהמשך המסלול אנו
מגיעים לנקודת כיבוד, ולאחר קינוח ברקיקין ומזונות, אנו מתחילים פעילות אור קולית חווייתית, שתשאיר את רישומה על
המשתתפים לאורך זמן.