להרשמה

הצטרפו לארכיאולוגים של מדרשת חברון במסע מופלא
לחיפוש אחר האוצר האבוד.
במסע החיפוש יפגשו הילדים דמויות מופלאות:
אברהם אבינו שיספר על מסעו מאור כשדים לכנען
יוסף היוצא מחברון על מנת לחפש את אחיו
חברתן הטובה של רחל ולאה מספרת על יעקב אבינו
מנקה זקנה המנקה את מערת המכפלה שנים רבות,
המופלאה הר סיני המחזיקה בתיבת האוצר.
לאחר קבלת החומש יכנסו הילדים למערת המכפלה,
ומעבודת אלילם לעבודת ה’.
שהלכו לרעות את הצאן , ומספר לילדים על חלומותיו.
שבידה מופקד מפתח קסמים. החיפושים יובילו אל הדמות
וישאו תפילת הודיה על קבלת ספר הספרים
המלווה את עם ישראל לאורך כל הדורות.

להרשמה