אורך ההרצאה: כשעה וחצי.
מועד: עשרה בטבת. ימי בין המיצרים (תמוז, אב) לפני בגרות בהיסטוריה בנושא, לפני סיור לגליל, לרמת הגולן, או לירושלים, כהרצאת ערב.
מרצה: גרשון בר כוכבא
להרשמה

תיאור מהלכי המרד תוך פרוט והסבר על מהות הצבא הרומי ושיטות פעולתו (טקטיקה ואסטרטגיה),
הכוחות וההנהגה היהודית עד חורבן הבית השני. ההרצאה מלווה במצגת, קטעי סרטים תצוגת כלי נשק וממצאים אותנטיים.

להרשמה