להרשמה

מהותה של התשובה היא בראש ובראשונה היכולת להתבונן, להאזין לקול שבתוכנו, לקול ה' הבוקע מנשמתנו, ומתוך כך להשפיע על הסובב אותנו. המפגש עם הלילה המביא איתו פחדים וחוסר וודאות הוא גם הזמן הטוב להתכנסות פנימה והקשבה לקול הפנימי שלי. הדלקת נרות בתוך החושך ודיבור משותף על נקודת האור הפנימית של כל אחד, על נקודת ההתחלה של החזרה בתשובה, על נקודת ההתחלה שלנו "כל עוד הנר דולק אפשר לתקן".

קול דממה דקה – סיור בחוורי מצדה:
גורמים רבים מקשים על האדם במסע התשובה, עיתים התרחקותו מעצמו, עיתים כפיפותו לחברה ועיתים כוחו של ההרגל. נצא מהסביבה היומיומית לסיור בשקט, בפשטות, במדבריות. נלך בחווארי מצדה, למרגלות ההר בו התרחשו דרמות של שלהי הבית השני ותקופת החורבן, ונראה את הכוחות הפועלים בנפילה, לעומת הכוחות הפועלים בצמיחה כדוגמת דוד במדבר יהודה בדרכו למלוכה, וקול הדממה הדקה בו נמצא הקב"ה בהדרכתו לאליהו במדבר.
ננסה למצוא את כוחות הצמיחה הללו בעצמנו, ולהתחבר לתשובה מתוך בירור פנימי.

חציו זכאי וחציו חייב – סיור ברמת אבישור
נצא למסע לילי ייחודי בשפלת יהודה. נלך ברמת אבישור ונדבר על אזור הביניים – בין ההר לחוף פלשת, ועל התהליכים העוברים על עם ישראל בתווך זה. נדבר על תחושת היותנו בינוניים, על המאבקים הפנימיים, הכוחות והמשימות המלווים עמדה נפשית זו.
נזחל במערכת המסתור, המדמה את ההתמודדות על השלטון הפנימי שלנו, על כל התחבולות, ההתפתלויות והמאבקים הפנימיים ע"מ שנהיה אנחנו מובילי אישיותנו.
נדליק נרות בחשכת הלילה, ונוסיף כל אחד מאיתנו את המעשה הטוב שיטה את הכף הפרטית ואת העולם כולו לזכות.

ערוץ הנצח
התורה ניתנה לנו בהיותנו במדבר. כאשר חש יהודי את תחושות המדבר, הוא זועק למים. ואין מים אלא תורה.
סיור לילי בישימון מעניק אוירה של הליכת עם במדבר, מקום השראת השכינה. תוך כדי הליכה בלילה באווירה של צייה ושממה נפתח הלב. הסיור עובר בערוץ בראשיתי בעל גוון ירחי. הנקיקים החשופים חושפים את המסייר לעוצמת הבריאה אל מול קטנות האדם, ובכך מפתחים אצלו את מידת הענווה. הסיור מלווה במוזיקה חסידית, המתחלפת בהתאם לאווירה הרצויה בכל אחד משלבי הסיור. עזרת ה' במקומות בהם אנו חשים חסרי אונים, מומחשת בהוצאת משקה קפוא מן הסלע, כדוגמת משה ברפידים. באמצעות אמצעים פירוטכניים מומחשת יד ה' המסייעת בידנו לשרוד את מדבר העמים. בהמשך המסלול אנו מגיעים לנקודת כיבוד ופעילות אור קולית חווייתית, שתשאיר את רישומה על המשתתפים לאורך זמן.

גוש עציון
כשנופלת רוחו של האדם, על כי נראה לו כי תהליך התשובה הינו תהליך סיזיפי, אשר התקדמות בו אינה מורגשת, נצא לסיור לילי, סיור אשר במהלכו נופלות הגנות הציניות וחוסר הודאות שבחושך מציף את חוסר הודאות וגישוש האדם במסע התשובה. נלמד על אנשי ההר אשר פעם אחר פעם התעקשו ליישבו. על אף הנפילות, לא נפלה רוחם והמשיכו במאמציהם עד שצלחו. וגם אחרי ההצלחה הבסיסית, נמשכת ההתקדמות בעז רוח. נלך על דרך האבות, ונשמע על אבות האומה אשר הסגולה הנמשכת מהם אלינו, וההבטחות שניתנו להם, נותנים לנו את הכח לשוב בתשובה כל שנה מחדש.

להרשמה