תאריך: ההשתלמות התקיימה מוזמנים בפעם הבאה :)
שעות: 18:00-21:00
נקודת מפגש: חברון\ירושלים
מדריך: מאיר דנא - פיקאר\ עזרי רקאנטי
פרטים נוספים: ההשתפות ללא עלות
מוכרת כהשתלמות בית במדרשת חברון
להרשמה
להרשמה