תאריך: ההשתלמות התקיימה מוזמנים בפעם הבאה :)
מדריך: מאיר דנא פיקאר