להרשמה

שרה נחשון – תולדותיה של משפחת נחשון שזורות בתולדות העיר חברון. שרה מציגה את סיפור חברון מזווית אישית המתובל בהומור רב.

להרשמה