תאטרון בהדרכה

י' שבט 16/1

פירוט תכני ההשתלמות: איך מחיים עבר, הסטוריה וארכיאולוגיה? איך מציגים דמות? מה הופך הצגה להצגה והיא לא נשארת הדרכה עם...