ביצי היען באולם יעקב ולאה
מבקרים ומתפללים אשר ייכנסו לאולם יעקב ולאה יתקשו לראות בהתבוננות
הראשונית את ארבע ביצי היען התלויות מתקרת האולם. רק
אם ירימו את ראשם כלפי מעלה, יוכלו לזהות אותן ולראות שהן מחוברות
לתקרה באמצעות שרשרת ועקל ברזל עתיק.

מי הביא ביצים אלו למערה, ומתי? למה שמו אותן דווקא במערת המכפלה,
ומה המשמעות הסמלית לשל תליית הביצים במערה? בספרות המחקר,

עד כמה שידי מגעת, לא מצאתי מי הביא את הביצים למערה. עם זאת
להערכתי המוסלמים הם שתלו אותן. יש תמונה בספרו של החוקר הצרפתי
הנודע ונסאן משנת 1923 ובה שלוש ביצי יען בציון אברהם )תמונה 4(.
משמעות הדבר היא שהביצים היו שם עוד לפני שנת ,1923 אך אין לדעת
כמה זמן לפני כן נתלו במערה.

לקריאת המאמר לחץ כאן