מבוא: "נולד בחברון. נפל בקרב. תש"ח".
בבתי העלמין הצבאיים ברחבי הארץ טמונים אלפי לוחמים ולוחמות שנפלו
במערכה הארוכה והקשה של מלחמת העצמאות בתש"ח. בתוך כששת אלפי
הנופלים ישנם עירוניים, בני מושבים וקיבוצים, סטודנטים וחקלאים, בני
היישוב הישן ובני היישוב החדש. רובם צעירים מאוד: טווח הגילים הממוצע
של הנופלים נע בין 16 ל.25-
המצבה הצבאית האחידה, שקיבלה עם השנים את עיצובה הייחודי, מאפשרת
היכרות והתבוננות בדמויות הנופלים. מרכיבי הכיתוב האחיד שעל המצבה

הם מקום הולדת הנופל, תאריך הנפילה, גיל הנופל ומקום נפילתו בקרב
2 מפתיע לגלות כי על מצבות חלק מהנופלים מצוין כך:

או במילוי תפקידו.
"נולד בחברון […] נפל בקרב בתש"ח". מפתיע משום הנסיבות ההיסטוריות
בנוגע להתיישבות היהודית בחברון בעת החדשה. מאז מאורעות תרפ"ט ועד
שנת תש"ח לא הייתה בעיר התיישבות יהודית רציפה למעט שנים אחדות,
ב1936-–.1931 ומאחר שהנופלים בתש"ח היו בדרך כלל צעירים מאוד, יוצא
איפה שהנופל או הנופלת נולדו או גדלו בחברון סמוך מאוד לשנת תרפ"ט
או בשנים 1931–.1936 אם כן, אף שהמרכיב הביוגרפי הזה היה קצר מועד,
הוא ראוי לציון ולהתייחסות, כפי שנרחיב להלן. נקדים ונאמר שבמאמר זה
נידרש כמובן גם ללוחמים שנולדו בחברון, לחמו בתש"ח וזכו להאריך ימים.

 

לקריאת המאמר לחץ כאן