תקציר
בסמוך למערת המכפלה יש בריכה גדולה המכונה בריכת הסולטן. בריכה זו הייתה מקור
מים חשוב לתושבי חברון. המוסלמים ייחסו את בניית הבריכה לסולטן הממלוכי קלאון,
בשלהי המאה ה־.13 עם זאת, סיתות השוליים של אבני קירות הבריכה, הזיז המוחלק, עיטורים
שאותרו לראשונה בקירות הבריכה וכן בחינה כוללת של מרכיבי הבריכה מצביעים על כך
שיש לתארך את הבריכה לתקופה הצלבנית. את מאגר המים שבנה הסולטן קלאון כ־130
שנה לאחר מכן יש לחפש במקום אחר. הבריכה משדרת פתיחות, ובכך מחזקת את התפיסה
שהחברה הפראנקית הייתה ביחסי גומלין עם הסביבה, ולא סגורה מאחורי חומות ומבצרים.
לפי מסורת יהודי חברון והמסורת הנוצרית, בריכה זו היא 'בריכת דוד' המקראית. בעקבות
הממצאים החדשים, לא שולל כותב שורות אלה את האפשרות שמיקומה של בריכת דוד
המקראית אכן במקום זה. ואולם, רק חפירה ארכיאולוגית תוכל לתת מענה לקדמות הבריכה.

 

לכניסה למאמר לחץ כאן