מלחמת ששת הימים הייתה אירוע מכונן המעצב את המציאות במרחב עד היום. אלא
שחרף חשיבותם של המאורעות הם לא זכו לסקירה נאותה. קרבות מסוימים זכו לבחינה
מעמיקה ולפרסום מקיף, אך פרשיות אחרות נותרו בצל. בסקירה זו ריכזתי בצורה
כרונולוגית ומתומצתת את התהליכים שהובילו את צה"ל לחברון. זאת תוך הצגת שני
הצדדים הלוחמים.

לקריאת המאמר לחץ כאן