פרעות תרפ"ט גרמו לחורבנה של קהילת חברון העתיקה (מלבד הניסיון ליישובה מחדש
שיזמו משפחות מספר בשנים .)1936–1931נוסף על בתי המגורים, מוסדות הציבור
ושטחים נוספים נותר עזוב גם בית העלמין העתיק של חברון. בבית עלמין זה נטמנו נפטרי
חברון עוד מימי הקמת הקהילה במאה ה- ,16ובהם רבנים חשובים מרבני חברון, כמו
רבי אליהו דה וידאש, רבי אברהם אזולאי, הרב חיים חזקיהו מדיני (ה'שדי חמד,)' הרבנית
מנוחה רחל מסלונים (בחלקה האשכנזית) ועוד. ההערכה היא כי בבית עלמין זה נטמנו
במהלך השנים כ- 5,000נפטרים.
דרך הקבורה המקובלת בבית העלמין הייתה חפירת בור שעומקו כ- 2מטרים, מעליו כיסוי
אדמה, ומעל זה הניחו אבן מלבנית כבדה וגולמית ללא כיתוב או פרטים כלשהם.
לאחר מאורעות תרפ"ט,

לקריאת המאמר לחץ כאן