ר' יהודה ביבאס, בן למשפחת רבנים ממגורשי ספרד, נולד בגיברלטר בשנת
תקמ"ב ( .)1782הוא השתייך מצד אימו למשפחתו של רבי חיים בן עטר,
.
מחבר הפירוש לתורה "אור החיים"
1
ככל הנראה, לאחר פטירת אביו עבר לגור אצל סבו בעיר ליוורנו, שם רכש
השכלה תורנית והשכלה כללית רחבה. בחתימתו הלועזית הרב ביבאס
מצרף את התואר 'דוקטור'. בגיברלטר עמד בראשות ישיבה חשובה, שנהרו
.
אליה ממדינות שונות באירופה ואף מצפון אפריקה
2
ב 1829יצא השד"ר רבי אברהם שלמה זלמן צורף (ראש"ז,) מה'פרושים'
בירושלים, בשליחות משותפת בין ספרדים ואשכנזים אל הקהילות היהודיות
ברחבי איטליה. בין אגרות הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם, מצויה
איגרת אחת אל הראש"ז כי יפעיל את השפעתו לטובת מינוי רבי יהוה
.
ביבאס לרב העדה הספרדים באמסטרדם

לקריאת המאמר לחץ כאן