מתחם מערת המכפלה היה לאתר מקודש מימי האבות ועד ימינו. עם כיבוש הארץ בשנת
1266 לספירה בידי הממלוכים נאסר על לא מוסלמים להיכנס למבנה, ודורות רבים מנעה
הקנאות המוסלמית הדתית כל אפשרות של חקר מעמיק של המבנה. לאחר מלחמת
ששת הימים נפתחה האפשרות ליהודים להיכנס למערת המכפלה, להתפלל בה ולבקר
בה. דע עקא, עדיין אין ביכולת החוקרים לחקור את המבנה על כל חלקיו מסיבות דומות
ואחרות, ועדיין רב הסתום על הנגלה.

 

לכניסה למאמר לחץ כאן