הדפוס הראשון בחברון – אביבה נאמן

בית העלמין היהודי בחברון נעם ארנון.

התיישבות המערביים בחברון – מיכל בן יעקב

מצפת לחברון – יוסי לייכטר

חברון באגדה – יעל אראלי

על העץ אשר באלוני ממרא – ישראל רוזנסון

עצמונה וקסמן שבתאי הרב חיים בג'איו

ר' אליהו מני דמותו ופועלו גרשון בר כוכבא