אריה רוטנברג גלויה של חברון לאחר מלחמת ששת הימים

דוד בן דוד-עדות מלאה 

כמיהת יהודים להתיישבות חקלאית בהר חברון – דוד וחנה עמית

התנועה למען ארץ ישראל השלמה – משה אוריאל

קרית ארבע היא חברון – יהודה זיו

חמולות חברון – יובל ארנון אוחנה

הגנה יהודית בחברון תרפ"ט תרצ"ו – יורם אלמכיאס

הרב יעקב יוסף סלונים – יצחק ספיר

ההתרעה המודיעינית, יהירות ההנהגה וחידלון ההתיישבות המחודשת בחברון – ירון רן

ישיבת סלבודקה בחברון ומאורעות תרפט

מחקרים עלומים על חברון וסביבתה – יורם אלמכיאס

זאב ייבין – עופר שיאון

תרצה יעקבסן פנקסי ישיבת סלבודקה

פנינו חברונה- מסעות הנוער לחברון עד תשח