חברוניה" בצ'רנוביץ:
"כבוד לאומי באומר ובמעש"

אגודת הסטודנטים שראתה בעיר האבות את המייצג הראוי של תפיסת חוזה
המדינה, נוסדה ב- 1900וחבריה פעלו להשיב בכוח לכל גילוי אנטישמי *
הצטרפו לתנועה הרוויזיוניסטית וראו בז'בוטינסקי "אח של כבוד

חברוניה – לקריאת המאמר -לחץ כאן