סמוך לרובע היהודי העתיק בחברון שוכן בית מרחץ עתיק וגדול. על פי עדויות ספרותיות
מסוף המאה ה- 19ומתחילת המאה ה- ,20שימש בית המרחץ לא רק את האוכלוסייה
הכללית של העיר אלא גם את הקהילה היהודית, הספרדית והאשכנזית. השימוש של
שתי הקהילות היהודיות בבית המרחץ הגדול בא לידי ביטוי בשלושה תחומים: הקהילה
הספרדית השתמשה במקום לרחצה בימי שישי וערבי חג ולטבילת נשים וכלות לטהרה;
הקהילה האשכנזית, שהיו בבעלותה בית מרחץ ומקוואות אחרים, השתמשה בבית המרחץ
הגדול פעם בשנה בליל בדיקת חמץ: לאחר שהבתים נבדקו מחמץ היו הגברים מגיעים
לבית המרחץ לצורך "ניקוי ועינוג הגוף."
1
מטרת מאמר זה היא לסקור את מבנה בית המרחץ על אגפיו ולהציג תכנית אדריכלית שלו
שנעשתה לצורך מחקר זה, את אופן תפעולו ואת תיארוכו. תיאור מבנה החמאם ייתן ממד
ראלי ואף יבהיר את התיאור הספרותי של מי שהשתמשו בו בסוף המאה ה- 19ובתחילת
המאה ה-.2

 

למאמר לחץ כאן