בניין היוספיה הוא בניין שנבנה בתקופה מאוחרת לתקופה ההרודיאנית.
המבנה מכונה בפי הערבים יוספיה משום שעל פי אחת מן המסורות
הערביות נקבר במקום זה יוסף בן יעקב, ומסביב לשתי המצבות שלו –
התחתונה והעליונה – התפתח הבניין.
1הסיבה למיקומו ולאופן בנייתו הייתה
לחידה בעיני חוקרי מערת המכפלה גם ובעיקר בגלל חוסר יכולתם לבחון
את הבניין על כל צדדיו. האב ונסאן העריך שהסיבה למיקום הבניין הייתה
לצורך הסתרת הפתח ההרודיאני המקורי למתחם מערת המכפלה.
2ונסאן
התלונן על שעקב קנאות דתית לא נתנו לו להיכנס ולבחון אלמנטים שונים
במערת המכפלה, ואף על ציון יוסף התחתון הוא נאלץ להסתכל דרך שער
3
מסורג

בשנת 2016 נעשה מתחת לבניין היוספיה מיפוי מכ"ם תת-קרקעי לאיתור
חללים ומבנים באמצעות סורק רדאר. עם העיבוד והפיענוח של תוצאות
הסריקה התברר שיש מתחת למפלס הרצפה מאגר מים מהתקופה הרומית.
סדקים קארסטיים בשדה המכפלה היו התשתית לבניית שני מאגרי המים
בתקופה הרומית, זה שמתחת ליוספיה וזה הגלוי והמגודר בצמוד לחומה
המערבית.
גילוי זה סלל את הדרך להבנת תהליך בניית בניין ה'יוספיה

להמשך המאמר לחצו על הקישור

https://drive.google.com/drive/u/3/my-drive