סיפורון במקום מבוא
בכ"ח בתשרי תשפ"ג (23 באוקטובר 2022) קיבלתי מידידי הצעיר בן-ציון
אפרסמון מגבעת רונן תמונות מספר של קשת הכניסה ושל הקיר האחורי
1 שמדרום לסמוע. לתמונות נוספה
של המסגד הישן של הכפרון רפאת
הודעה לקונית משהו: "ברפאת ליד סמוע. כתוב עליו במדריך ישראל".
תמונות נוספות ציינו את המקום על גבי תצלום אוויר, ואחר כך על גבי מפה
של היישומון 'עמוד ענן'

עיינתי ב'מדריך ישראל' הישן, ושם כתב ספי בן-יוסף כך: "]…[בכפר מבנה
קדום המרשים בממדיו. כניסתו מעוטרת בקמרון בולט וקירו האחורי מחוזק
בקיר משופע. נראה שזהו מבנה כנסיה מן התקופה הביזנטית אשר הפך
2 בבדיקה שערכתי מתברר שאזכור
לשמש בית האירוח )מצ'אפה( של הכפר".
זה הוא אחד האזכורים היחידים של מבנה זה בספרות המוכרת, וממנו
מצוטט גם באתר 'עמוד ענן', הנשען כולו אך ורק על דברי טריסטראם

 

לקריאת המאמר לחץ כאן