מבוא
ידוע כי במערת המכפלה נקברו האבות והאימהות אברהם ושרה, יצחק
ורבקה, יעקב ולאה. ואולם נוסף עליהם העניקו חז"ל למערת המכפלה
משנה חשיבות באמצעות ייחוס עוד דמויות מוכרות לקבורה במערה. עם
דמויות אלו נמנים, לפי הסדר הכרונולוגי של הופעתם, אדם וחוה, בני יעקב
(השבטים) ואף משה. בהקשר זה אפשר לציין גם את קבורת ראשו של
עשיו, הנזכרת גם היא במדרשי חז"ל. לפי המסורת המוסלמית קבורה
במערה אישיות נוספת – יוסף; דעה זו מנוגדת למסורת היהודית, אם כי
היא נזכרת במקורות מספר, ונידרש אליה להלן.
במאמר זה נתמקד בדמויות הנוספות הקבורות במערת המכפלה לפי
מסורות חז"ל בהשוואה למקורות אחרים בני התקופה. הדיון יתנהל לפי
הסדר הכרונולוגי של הופעת האישים לאורך ההיסטוריה: ראשית אדם וחוה
ואחריהם בני יעקב )השבטים( ומשה. הדיון בעשיו, שגופו לא נקבר במערה,
יובא בסוף המאמר.

 

לקריאת המאמר לחץ כאן