"מצור טיטוס על ירושלים – הצעת שחזור מנגנון האספקה הרומי", מחקרי יהודה ושומרון, כה 1 (תשע"ו), עמ' 59–88

מצור טיטוס על ירושלים