הקדמה
מאז שחרורה של העיר חברון במלחמת ששת הימים וההתיישבות היהודית
בה שנה אחר כך, התנהלו מאבקים רבים לחיזוק האחיזה היהודית בעיר
ובמערת המכפלה השוכנת בה. שנת תשנ"ד ( )1994הייתה אחת התקופות
הסוערות, שבה הייתה סכנה ממשית לאובדן השליטה במערת המכפלה
ובעקבותיו פינוי היישוב היהודי מהעיר חברון. בפורים של שנה זו התרחש
האירוע הקשה שבו הרג ד"ר ברוך גולדשטיין עשרות ערבים במערה,
ובעקבותיו נסגרה המערה לתפילת יהודים וערבים ונשקלה אפשרות של
פינוי העיר מתושביה היהודים. ועד הנשים שקם כמה חודשים לאחר מכן
הציב לעצמו מטרה אחת, והיא להביא לידי פתיחת מערת המכפלה לתפילת
יהודים.
מאמר זה בא לתאר ולבחון את עבודת הוועד בלבד, בלי להתייחס לאירוע
שקדם להקמתו. המאמר מתעד את הפעולות שנעשו במהלך חודשי פעילות
ועד הנשים, בוחן את התנהלותו עם הגופים האחרים שפעלו למען אותה
מטרה באותה עת ובודק את מידת היעילות של פעילות ועד הנשים בתהליך
השגת המטרה שהציב לעצמו

 

 

להמשך המאמר לחצו על הקישור

https://drive.google.com/file/d/12QavcYREQ9f00toY1Zi6Jm1Fs-AdcDMr/view?usp=sharing