בניין ה"יוספיה," הצמוד לדופן המערבית־צפונית של מתחם מערת המכפלה, הוא מבנה
מורכב, ומשולבים בו מרכיבי בנייה מן התקופה הרומית ועד ימינו. בשנת 2016בוצע מיפוי
מכ"ם תת־קרקעי לאיתור חללים ומבנים מתחת לבניין זה. עם פיענוח תוצאות המיפוי התברר
שמתחת למפלס הרצפה בקומת הקרקע יש מאגר מים מקוּרה עם קשתות מן התקופה הרומית
שנבנה בתוך סדק קרסטי. מאגר זה שולב בשלבי הבנייה של המתחם והשפיע על צורתו. נראה
כי סדקים קרסטיים בשדה המכפלה היו חלק מן הגורמים שהשפיעו על בניית מתחם מערת
המכפלה בזווית לא שגרתית. סדקים אלו נוצלו כמאגרי מים בתקופה שקדמה לבניית המבנה,
והורדוס תכנן להשתמש בהם כדי לספק מים לבאי המתחם

 

להמשך המאמר לחצו על הקישור

https://drive.google.com/file/d/1JA833ZdPTwHgkLnxC0YbIe_phHptgu5V/view?usp=sharing