גבורה יהודית בימים ההם ובזמן הזה

הנושא: גבורה יהודית בימים ההם ובזמן הזה (הרצאה לחנוכה)
התוכן: במלחמות ישראל עומדים אנו מעטים מול רבים, ומנצחים! מה קורה בשדה הקרב? רעיון אמוני
עמוק וסביבו דוגמאות של מורשת קרב, בעיקר מימי החשמונאים ועד ימינו (הרצאה מלווה בשקופיות).